search

בריכות שחייה - ציוד וחומרים

מיון מוצרים לפי:

גופי חימום חשמליים

לכל הקטגוריות

גופי חימום חשמליים הם אמצעי נוסף לחימום הבריכה הביתית. חימום הבריכה בדרך זו מצטיינת בפשטות הפעלה וכוללת לרוב שימוש בגופי חשמל מותאמים ומיוחדים (מטיטניום) הבאים במגע ישיר עם המים והמהווים חלק ממערכת החשמל המספקת חום לבריכה כולה. גופי חימום חשמליים הם אמצעי נוסף לחימום הבריכה הביתית. חימום הבריכה בדרך זו מצטיינת בפשטות הפעלה וכוללת לרוב שימוש בגופי חשמל מותאמים ומיוחדים...
קרא עוד
(מטיטניום) הבאים במגע ישיר עם המים והמהווים חלק ממערכת החשמל המספקת חום לבריכה כולה.
הסתר