search

בריכות שחייה - ציוד וחומרים

חיטוי מלח לבריכות שחייה

לכל הקטגוריות

חיטוי מלח לבריכות שחיה נועד לחיטוי יעיל ואוטומטי של מי הבריכה ע"י יצירת כלור טבעי מפירוק מלח שולחני בריכוז נמוך המומס במי בריכת השחייה למרכיביו: כלור ונתרן. ישנם מספר סוגים של מערכות חיטוי מלח לבריכות שחייה. בקטגוריה ניתן למצוא מבחר מכשירים ומערכות לחיטוי מלח לבריכות שחיה (פרטיות, ביתיות, וציבוריות) המשלבות יתרונות כמו חיסכון לכיס וחיטוי בטוח יותר – ללא חומרי לוואי וללא ריח כלור, יחד עם פונקציות המקנות לרוכשים שימוש הרבה יותר נוח בבריכה ופוטרות אותם מהוספת כלור באופן מלאכותי.

לתשומת לב: בריכת שחייה הפועלת עם מכשיר מלח אינה נקייה מכלור אך היא ידידותית יותר לסביבה ומונעת את הצורך לרכוש, לאחסן ולהשתמש בכלור. יש לבחור מע' חיטוי מלח המותאמת לנפח הבריכה על מנת לשמור על רמת כלור קבועה של 2 ppm.

 

 

חיטוי מלח לבריכות שחיה נועד לחיטוי יעיל ואוטומטי של מי הבריכה ע"י יצירת כלור טבעי מפירוק מלח שולחני בריכוז נמוך המומס במי בריכת...
קרא עוד
השחייה למרכיביו: כלור ונתרן. ישנם מספר סוגים של מערכות חיטוי מלח לבריכות שחייה. בקטגוריה ניתן למצוא מבחר מכשירים ומערכות לחיטוי מלח לבריכות שחיה (פרטיות, ביתיות, וציבוריות) המשלבות יתרונות כמו חיסכון לכיס וחיטוי בטוח יותר – ללא חומרי לוואי וללא ריח כלור, יחד עם פונקציות המקנות לרוכשים שימוש הרבה יותר נוח בבריכה ופוטרות אותם מהוספת כלור באופן מלאכותי. לתשומת לב: בריכת שחייה הפועלת עם מכשיר מלח אינה נקייה מכלור אך היא ידידותית יותר לסביבה ומונעת את הצורך לרכוש, לאחסן ולהשתמש בכלור. יש לבחור מע' חיטוי מלח המותאמת לנפח הבריכה על מנת לשמור על רמת כלור קבועה של 2 ppm.    
הסתר