search

בריכות שחייה - ציוד וחומרים

כימיקלים לבריכות שחיה

לכל הקטגוריות

כאן תמצאו את כל הכימיקלים לבריכות השחיה והחומרים הדרושים לתחזוקת בריכת השחיה הביתית או הג'קוזי - חומרי חיטוי, חומרי איזון וערכות בדיקת מים מהשמות המובילים בעולם. הזמינו ישירות אליכם כימיקלים לבריכה כגון: חבילות חומרים חסכוניות במיוחד לפתיחת עונה, טבליות כלור וכלורינטורים, חומרים נגד אצות וכימיקלים לטיפול בירוקת, ונוזל להצללת מי הבריכה...

לייעוץ ועזרה בהליכי תחזוקת הבריכה והפרמטרים הכימיים, מזמינים אתכם להתקשר ל-08-8680221 או להביא (בתיאום מראש) דגימה ממי הבריכה לקבלת אנליזה מדויקת של מצב המים והפעולות הנדרשות לשיפור.
 

כאן תמצאו את כל הכימיקלים לבריכות השחיה והחומרים הדרושים לתחזוקת בריכת השחיה הביתית או הג'קוזי - חומרי חיטוי, חומרי איזון וערכות בדיקת מים...
קרא עוד
מהשמות המובילים בעולם. הזמינו ישירות אליכם כימיקלים לבריכה כגון: חבילות חומרים חסכוניות במיוחד לפתיחת עונה, טבליות כלור וכלורינטורים, חומרים נגד אצות וכימיקלים לטיפול בירוקת, ונוזל להצללת מי הבריכה... לייעוץ ועזרה בהליכי תחזוקת הבריכה והפרמטרים הכימיים, מזמינים אתכם להתקשר ל-08-8680221 או להביא (בתיאום מראש) דגימה ממי הבריכה לקבלת אנליזה מדויקת של מצב המים והפעולות הנדרשות לשיפור.  
הסתר