search

חימום בית וחצר

מחממי חוץ אינפרה אדום

לכל הקטגוריות

מחממי חוץ אינפרה אדום הינם פתרון חימום שקט ונעים בחדרים קטנים או אמצעי חימום נוסף לחללים גדולים או לפאטיו שבחוץ. מחממי אינפרה אדום פולטים חום נעים בשיטת חימום המחממת אובייקטים (שאינה מבזבזת אנרגיה על חימום האוויר), הם חסכוניים בצריכת החשמל ומאופיינים ברמת בטיחות גבוהה - מוגני מים, הגנת כיבוי בעת נפילה, חימום נקי מזיהום אויר, ריחות וכדומה.

מחממי חוץ אינפרה אדום הינם פתרון חימום שקט ונעים בחדרים קטנים או אמצעי חימום נוסף לחללים גדולים או לפאטיו שבחוץ. מחממי אינפרה אדום פולטים...
קרא עוד
חום נעים בשיטת חימום המחממת אובייקטים (שאינה מבזבזת אנרגיה על חימום האוויר), הם חסכוניים בצריכת החשמל ומאופיינים ברמת בטיחות גבוהה - מוגני מים, הגנת כיבוי בעת נפילה, חימום נקי מזיהום אויר, ריחות וכדומה.
הסתר