search

מוצרים לגינה

מיון מוצרים לפי:

מחממי חוץ אינפרה אדום

לכל הקטגוריות

מחממי חוץ אינפרה אדום הינם פתרון חימום שקט ונעים בחדרים קטנים או אמצעי חימום נוסף לחללים גדולים או לפאטיו שבחוץ. מחממי אינפרה אדום פולטים חום נעים בשיטת חימום המחממת אובייקטים (שאינה מבזבזת אנרגיה על חימום האוויר), הם חסכוניים בצריכת החשמל ומאופיינים ברמת בטיחות גבוהה - מוגני מים, הגנת כיבוי בעת נפילה, חימום נקי מזיהום אויר, ריחות וכדומה.

מחממי חוץ אינפרה אדום הינם פתרון חימום שקט ונעים בחדרים קטנים או אמצעי חימום נוסף לחללים גדולים או לפאטיו שבחוץ. מחממי אינפרה אדום פולטים...
קרא עוד
חום נעים בשיטת חימום המחממת אובייקטים (שאינה מבזבזת אנרגיה על חימום האוויר), הם חסכוניים בצריכת החשמל ומאופיינים ברמת בטיחות גבוהה - מוגני מים, הגנת כיבוי בעת נפילה, חימום נקי מזיהום אויר, ריחות וכדומה.
הסתר