WaterFun Magazine-הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה

הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה

הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה
הוראות אלו מתייחסים לדגמי הרובוט של דולפין אולם ברובן נכונות לכל דגמי הרובוטים.
א.      חברו את כבל הרובוט לספק הכח וודאן שספק הכח נמצא לפחות שלושה מטרים מהבריכה.
ב.      וודאו שידית הרובוט באלכסון (בדגמים שניתן לכוון את הידית).
ג.       הכניסו את הרובוט למים באיטיות כלפי מטה עד לשחרור האויר. במידה והרובוט אינו שוקע,
 

 
הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה
 
הוראות אלו מתייחסים לדגמי הרובוט של דולפין אולם ברובן נכונות לכל דגמי הרובוטים.
א. חברו את כבל הרובוט לספק הכח וודאן שספק הכח נמצא לפחות שלושה מטרים מהבריכה.
ב. וודאו שידית הרובוט באלכסון (בדגמים שניתן לכוון את הידית).
ג. הכניסו את הרובוט למים באיטיות כלפי מטה עד לשחרור האויר. במידה והרובוט אינו שוקע,
הפכו את הרובוט במים לצורך שחרור האויר הכלוא בתוכו. במידה והרובוט מצויד במברשות פלא
יש ללחוץ על המברשות עד שיספגו היטב במים.
ד. וודאו שהרובוט שוקע לקרקעית.
ה. חברו את כבל ספק הכח לחשמל ולחצו על מתג ההפעלה (ON) שעל ספק הכח.
ו. במידה ומותקן ברובוט כבל סביבול (מנגנון נגד הסתבכות הכבל), יש להגביל את אורך הכבל באופן הבא:
העבירו את הרובוט לפינת הבריכה הכי רחוקה ממיקום ספק הכח (עגלה), שחררו עוד מטר אחד
עודף מהכבל. את כל יתרת הכבל גלגלו וקישרו על עגלת הרובוט או על מתקן אחר מחוץ לבריכה.
אחזקה
א. בתום כל מחזור עבודה כבו את ספק הכח למצב  OFF .
ב. לאחר כל מחזור עבודה יש להוציא את הרובוט מהמים כדי למנוע פגיעה מוגברת של כימיקלים
במברשת הניקוי ושחיקה מואצת של חלקי הפלסטיק.
ג. נקו את שק הסינון לאחר כל הפעלה. שק סתום פוגע בתפקוד הרובוט ובסריקת הבריכה.
אחת לחודשיים יש לכבס את שק הסינון במכונת כביסה.
ד. מדי שבוע נתקו את הכבל מספק הכח, שחררו  את הפיתולים והניחו  את הכבל למספר שעות בשמש , כשהכבל פרוס ומיושר.
ה. יש להחליף את כיוון אלכסון הידית בכל מחזור הפעלה לשיפור הסריקה. (במידה ויש ידית הניתנת לכיוון).
ו. במידה ויש מברשות פלא – יש לשטוף אותן אחרי השימוש במים זורמים.
ז. אחסנו את הרובוט על עגלה ולא ישירות על גבי המברשות, במקום מוצל.
ח. חל איסור מוחלט לבצע תיקונים, שינויים בחיבורי החשמל, או כל דבר אחר ברובוט בתקופת האחריות. הדבר יכול להביא להסרת אחריות היצרן.
עצות מועילות
א. אין להפעיל את הרובוט מחוץ למים על מנת למנוע נזק בלתי הפיך ליחידת ההנעה ולהביא להסרת אחריות היצרן.
ב. טמפרטורת מים אופטימאלית לפעולת הרובוט בין 12-32 מעלות צלזיוס, מחוץ לתחום זה תיפגע יכולת הסריקה והטיפוס.
ג. רמת PH אופטימאלית לפעולת הרובוט:  7.0-7.4 .
ד. רמת כלור אופטימאלית לפעולת הרובוט: בין 1.5 ל- 3.0 PPM .
ה. לפני הפעלת הרובוט יש לוודא שאין גופים זרים בקרקעית הבריכה (משקפות, צעצועים, בגדים)
גופים אלה עלולים להיתפס במערכת ההנעה ולגרום לקלקול הרובוט.
ו. במידה ורוצים להפעיל מחדש את פעולת הרובוט, יש לכבות את ספק הכח למשך 30 שניות לפני הפעלה חוזרת. (הרובוט לא יחדש את פעולתו ללא כיבוי למשך 30 שניות).
ז. אין להפעיל את הרובוט באמצעות טיימר.
תקלות נפוצות
רובוט לא מטפס / לא מגיע לכל חלקי הבריכה:
רובוט כבד מדי – רוקן את שק הסינון ושטוף אותו.
כמות גדולה של לכלוך בתחילת העונה – השתמשו בשק סינון גס במיוחד (בדגמים מסוימים קארטריג' או רשת אביב).
ירוקת על הקירות והריצפה – שפשפו את הקירות והריצפה.
טמפ' המים נמוכה – הטמפ' האידיאלית  היא בין  12-32 מעלות צלזיוס.
מברשות שחוקות – החליפו מברשות / צרו קשר עם שירות הלקוחות.
מרצפות קרמיקה חלקות – התייעצו עם המפיץ לגבי המברשת המתאימה.
לכלוך נתפס סביב המדחף – וודאו שספק הכח מנותק מרשת החשמל, שחררו את גליל יציאת המים ונקו את הלכלוך שהצטבר סביב המדחף.
רובוט קל מדי – אויר לכוד ברובוט. השקיעו את הרובוט במים והפכו אותו כדי לשחרר את האויר.
רמת ה- PH לא מתאימה – בדקו את רמת ה PH (הרמה צריכה להיות בין 7.0-7.4).
מיקום לא נכון של ספק הכח – מקמו את ספק הכח כך שהרובוט יגיע לכל חלקי הבריכה.
רובוט לא שוקע:
אויר לכוד ברובוט – השקיעו את הרובוט במים והפכו אותו כדי לתת לאויר להשתחרר.
במידה והרובוט מצויד במברשות פלא, יש ללחוץ על המברשות עד שיספגו היטב במים.
תנועה במעגלים:
שק סינון סתום מלכלוך – נקו את שק הסינון, רצוי לכבס במכונת כביסה.
זחלים שחוקים – התקשרו למפיץ כדי להחליף את הזחלים.
מיקום לא נכון של ספק הכח – מקמו את ספק הכח כך שהרובוט יגיע לכל חלקי הבריכה – באמצע הדופן הארוכה של הבריכה.
הרכבה לא נכונה של המכסה התחתון – הרכיבו את המכסה התחתון בצורה נכונה.
הכימיקלים בבריכה לא מאוזנים – אזנו את רמת ה PH (בין 7.0-7.4) ורמת הכלור (בין 1.5-3).
מנועים לא עובדים:
המדחס תפוס – וודאו שספק הכח מנותק מהחשמל, שחררו את גליל יציאת המים ונקה סביב המדחף.
מערכת ההנעה תפוסה – נקו זחלים וגלגלים (שלחו למפיץ).
בעיות חשמליות ביחידת ההנעה / כבל / ספק כח – התייעצו עם שירות הלקוחות.
 
 
כבל מפותל:
בריכה צורתית מיוחדת – התייעצו עם המפיץ.
הרובוט נתקע בכיסוי הניקוז הראשי – כבו את המשאבה והתקינו כיסוי לניקוז הראשי.
הגבילו את הכבל.
 
 
 
 
 
 
 

הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה

הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה הוראות אלו מתייחסים לדגמי הרובוט של דולפין אולם ברובן נכונות לכל דגמי הרובוטים. א.      חברו את כבל הרובוט לספק הכח וודאן שספק הכח נמצא לפחות שלושה מטרים מהבריכה. ב.      וודאו שידית הרובוט באלכסון (בדגמים שניתן לכוון את הידית). ג.       הכניסו את הרובוט למים באיטיות כלפי מטה עד לשחרור האויר. במידה והרובוט אינו שוקע,  

הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה

הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה הוראות אלו מתייחסים לדגמי הרובוט של דולפין אולם ברובן נכונות לכל דגמי הרובוטים. א.      חברו את כבל הרובוט לספק הכח וודאן שספק הכח נמצא לפחות שלושה מטרים מהבריכה. ב.      וודאו שידית הרובוט באלכסון (בדגמים שניתן לכוון את הידית). ג.       הכניסו את הרובוט למים באיטיות כלפי מטה עד לשחרור האויר. במידה והרובוט אינו שוקע,  

הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה

הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה הוראות אלו מתייחסים לדגמי הרובוט של דולפין אולם ברובן נכונות לכל דגמי הרובוטים. א.      חברו את כבל הרובוט לספק הכח וודאן שספק הכח נמצא לפחות שלושה מטרים מהבריכה. ב.      וודאו שידית הרובוט באלכסון (בדגמים שניתן לכוון את הידית). ג.       הכניסו את הרובוט למים באיטיות כלפי מטה עד לשחרור האויר. במידה והרובוט אינו שוקע,  

הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה

הפעלה ואחזקה נכונה של רובוטים לניקוי בריכות שחייה הוראות אלו מתייחסים לדגמי הרובוט של דולפין אולם ברובן נכונות לכל דגמי הרובוטים. א.      חברו את כבל הרובוט לספק הכח וודאן שספק הכח נמצא לפחות שלושה מטרים מהבריכה. ב.      וודאו שידית הרובוט באלכסון (בדגמים שניתן לכוון את הידית). ג.       הכניסו את הרובוט למים באיטיות כלפי מטה עד לשחרור האויר. במידה והרובוט אינו שוקע,